Şahıs Şirketi mi Limited Şirket mi?

blog

Şahıs Şirketi mi Limited Şirket mi?

Şirket kurmaya karar verdiniz ancak hangisinin daha mantıklı olacağını bilmiyor musunuz? Şahıs şirketi mi yoksa limited şirket mi? Aslında ikisinin de kendisine göre avantaj ve dezavantajları söz konusu. Gelin her ikisine de biraz göz atalım.

Şahıs şirketi nedir?

Kolektif ve adi komandit şirketlerinden meydana gelen şirkete, şahıs şirketi diyoruz. Kolektif şirketlerin, şirketi meydana getiren ortaklarından ayrı bir tüzel kişiliği bulunuyor ancak buna rağmen gelir vergisi mükellefi değiller. Sermaye şirketi olmamaları nedeniyle de kurumlar vergisine tabi değiller. Bu nedenle kolektif şirketin herhangi bir vergi yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak, şirketin ortakları, şirketten aldıkları paylar nedeniyle –çünkü bunlar ticari kazanç yerine geçiyor- vergi ödemesi yapıyor.

Gelelim adi komandit şirketlere. Adi Komandit şirketlerin de vergi yükümlülüğü bulunmuyor. İki çeşit ortağın mevcut olduğu bu şirketlerde, ortakların ilki komandite ikincisi komanditer olarak adlandırılıyor. Komandite ortak alacaklılara karşı mal varlığı ile sorumlu iken, komanditer ortağın sorumluluğu sermayesi oluyor. Komandite ortakların gelirleri ise her zaman ticari kazanç olarak kabul ediliyor.

Şahıs şirketinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Şahıs şirketlerinin pek çok avantajı var. Şahıs şirketi oluşturmak oldukça basit ve az masraflı. Ancak kolektif ve adi komandit şirket tipleri sahip oldukları riskler nedeniyle genellikle tercih edilmemekte. Şahıs şirketi kurarken, dilerseniz bir ofis kiralayabilir ya da kendi evinizde çalışma alanı yaratabilirsiniz. Şahıs şirketlerinde sermaye sınırı bulunmaz. İstenen belgelerle vergi dairesine başvurup vergi kaydınızın yapılması ile faaliyete geçebilirsiniz. Dilerseniz kendiniz bu işlemleri yapabilir ya da muhasebecinize vekalet verebilir ve hemen çalışmalara başlayabilirsiniz. Şahıs şirketleri her zaman;

 •  Az masraflıdır
 • Az sermaye sınırı yoktur
 • Ortaklar şirket borçlarına karşı sınırsız sorumludur (komanditer ortak hariç)
 • Ortaklar gerçek kişilerdir (komanditer ortak hariç)
 • Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının bulunması gerekir
 • Ortaklar gelir vergisi mükellefidir
 • Her ortak yönetim ve denetime katılır
 • Genel kurul oluşturma ve belirli aralıklarla toplantı yapma mecburiyetleri bulunmamaktadır
 • Ortaklığın faaliyeti ticari işletmeyle sınırlıdır
 • Ortakların şirkete karşı rekabeti yasaklıdır
 • Kârdan yedek akçe ayırmak zorunlu değildir
 • Unvanlarında bütün ortakların veya en azından bir ortağın ad ve soyadının bulunması gerekmektedir
 • Ortakların birinin ölüm veya iflası şirketi sona erdirir
 • Bağımsız denetime tabi değildir
 • Ortak sayısının teke düşmesi halinde şahıs şirketi sona erer
 • Ortağın kişisel alacaklısı, alacağını ortaktan alamamış ise şirketin feshini talep edebilir
 • Sermaye paylara bölünmemiştir

Limited şirket nedir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirketler limited şirket olarak adlandırılır.

Basitçe anlatmamız gerekirse, limited şirketinin en az 2 en fazla 50 ortakla kurulması ve tüm ortakların şirketin borçlarından sorumlu olarak sermaye koyması gerekiyor. En düşük 5 bin TL sermaye ile kuruluyor ve vergi mükellefiyeti bakımından kurumlar vergisine tabi oluyor. Şirket sermayesi ana sözleşmede belirleniyor ve sözleşme değişmedikçe sermaye değişmiyor. Her ortak farklı sermaye ile ortaklığa dahil olabiliyor. Ortaklık sözleşmesinin yazılı olması ve noter tarafından onaylanması gerekiyor. Limited şirketleri, bankacılık ve sigortacılık dışında her türlü faaliyetlerde bulunabiliyor.

Limited şirketinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Limited şirketi kurulumu, şahıs şirketine göre daha uzun zaman alıyor. Ana sözleşme hazırlanıyor, şirket tescil ve ilan ediliyor. Noter tarafından onaylanan şirket onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, ana sözleşme şirket merkezinin yer aldığı Ticaret Sicil Memurluğu’na tescil ettiriliyor. Böylelikle tüzel kişilik kazanan şirket, tescili için Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettiriliyor. İlanın ardından Sosyal Sigortalar Kurumu, Vergi Dairesi ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne şirketin faaliyete geçtiği bildiriliyor.

Limited şirketleri, kurumlar vergisine ve gelir vergisine tabi oluyor. Bu nedenle şirketin bağlı olduğu merkezde yer alan vergi dairesine dilekçe ile başvurup kurumlar vergisi sicil numarası ve şirket muhtasar sicil numarası alması gerekiyor.

Şahıs Şirketi mi yoksa Limited Şirketi mi?

 • Şahıs şirketi 1 günde kurulabilirken, limited şirketin kurulumu uzun zaman alır.
 • Şahıs şirketi kurulumunda daha az harcama yapılabilir, limited şirkette ise en az 5 bin TL gerekmektedir.
 • Şahıs şirketi tek kişi tarafından kurulabilirken (Bağ-kur ödemeniz yeterlidir), limited şirketinde en az iki ortak gerekmektedir (en az iki sigorta primi ödenecektir).
 • Şahıs şirketinde ofis kirası, elektrik, vergi, çalışan giderleri gibi harcamalarınız olmaz ancak limited şirketinde olur.
 • Muhasebe kayıtları 100 TL civarında tutulmaktadır. Bu fiyat limited şirkette ise kesilecek olan faturaya göre değişkenlik göstermektedir.
 • Şahıs şirketi çok prestij kazandırmazken, limited şirket kazandırır.
 • Limited şirket şahısa göre daha büyük olduğu için hesapların düzenli tutulması gerekir.
 • Limited şirketler ve şahıs şirketleri idare ve temsil için ayrı bir yönetim kurulunun bulunmaması ve şirketlerde benzer hükümlerin uygulanmaları konularında ise benzerlik gösterirler.

Yorum Yap

E-posta adresiniz 3. şahıslar ile paylaşılmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA

OfisPaneli ile tüm hizmetlere en avantajlı koşullarla erişin,
boşa harcadığınız para ve zamanı, şirketinizi büyütmek için kullanın.
ÜCRETSİZ TEKLİF AL

Şirket giderlerinizi düşürecek tasarruf ipuçlarından haberdar olun.

CAPTCHA