• Kaynaklar

    Şirketiniz için belgeler, evraklar, dilekçeler ve sözleşme örnekleri.

Başlık
Sermayenin Ödendiğine Dair Banka Mektubu Örneği
  136 indirme
Limited Şirket Yıllık Faaliyet Raporu Örneği
  188 indirme
Limited Şirketlerde Tek Kişilik Karar Örneği
  87 indirme
Sermaye Payı Değişikliği Bildirim Dilekçesi Örneği
  126 indirme
Sermaye Payı Değişikliği Yönetim Kurulu Karar Örneği
  124 indirme
Hakem Heyeti Cevap Dilekçesi
  135 indirme
Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu
  130 indirme
İstifa Dilekçesi Örneği
  265 indirme
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği
  132 indirme
Genel Kurul Toplantı Gündemi Yazısı Örneği
  134 indirme
Gider Pusulası Örneği
  291 indirme
Genel Kurul Çağrısı Yönetim Kurulu Karar Örneği
  173 indirme
Müstahsil Makbuzu Örneği
  21 indirme
Hazirun Cetveli Örneği
  244 indirme
Limited Şirket Temsil İlzam Karar Örneği
  108 indirme
Müdür Ataması için Genel Kurul Karar Örneği
  107 indirme
Anonim Şirketlerde Yeni Atamaya Ait Karar Örneği
  180 indirme
Anonim Şirket Hisse Devri Karar Örneği
  129 indirme
Ticaret Odası Kayıt Dilekçesi Örneği
  156 indirme
Limited Şirket Anasözleşme Değişikliği Karar Dilekçesi
  145 indirme
Müdür İstifası Genel Kurul Karar Örneği
  98 indirme
Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ
  200 indirme
Veraseten Hisse Dağılımı Genel Kurur Karar Örneği
  102 indirme
Yönetim Kurulu Karar Defteri Örneği
  115 indirme
Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi
  209 indirme
Ortaklık Durum Belgesi Örneği
  90 indirme
Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu
  209 indirme
Yönetim Kurulu Kararı Belgesi
  107 indirme
Serbest Meslek Makbuzu Örneği
  150 indirme
Anonim Şirket Ana Sözleşme Örneği
  181 indirme
Şube Açılış Dilekçesi Örneği
  92 indirme
Şirket Faaliyet Belgesi Örneği
  125 indirme
Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar
  164 indirme
Görev Kabul Dilekçesi Örneği
  89 indirme
Şirket Sahibi Vize Dilekçe Örneği
  161 indirme
Dava Vekaletnamesi Örneği
  81 indirme
Şirket Adres Değişikliği Karar Örneği
  122 indirme
Anonim Şirketlerde Sermaye Arttırımı için Gerekli Evraklar
  128 indirme
Şirket Demirbaş Listesi Örneği
  112 indirme
İmza Beyannamesi Örneği
  136 indirme
Limited Şirket Sermaye Arttırımı Karar Örneği
  124 indirme
Anonim Şirketlerde Tasfiye
  88 indirme
İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği
  109 indirme

Bu bölümde yer alan belge ve belgelerin içeriği, doğruluğu, güncelliği, tamlığı ve sair herhangi bir unsurundan dolayı herhangi bir taahhüt ve/veya sorumluluk altında değildir.