• Kaynaklar

    Şirketiniz için belgeler, evraklar, dilekçeler ve sözleşme örnekleri.

Başlık
Sermayenin Ödendiğine Dair Banka Mektubu Örneği
  135 indirme
Limited Şirket Yıllık Faaliyet Raporu Örneği
  187 indirme
Limited Şirketlerde Tek Kişilik Karar Örneği
  80 indirme
Sermaye Payı Değişikliği Bildirim Dilekçesi Örneği
  126 indirme
Sermaye Payı Değişikliği Yönetim Kurulu Karar Örneği
  124 indirme
Hakem Heyeti Cevap Dilekçesi
  116 indirme
Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu
  130 indirme
İstifa Dilekçesi Örneği
  256 indirme
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği
  123 indirme
Genel Kurul Toplantı Gündemi Yazısı Örneği
  126 indirme
Gider Pusulası Örneği
  274 indirme
Genel Kurul Çağrısı Yönetim Kurulu Karar Örneği
  167 indirme
Müstahsil Makbuzu Örneği
  10 indirme
Hazirun Cetveli Örneği
  220 indirme
Limited Şirket Temsil İlzam Karar Örneği
  102 indirme
Müdür Ataması için Genel Kurul Karar Örneği
  107 indirme
Anonim Şirketlerde Yeni Atamaya Ait Karar Örneği
  176 indirme
Anonim Şirket Hisse Devri Karar Örneği
  115 indirme
Ticaret Odası Kayıt Dilekçesi Örneği
  152 indirme
Limited Şirket Anasözleşme Değişikliği Karar Dilekçesi
  143 indirme
Müdür İstifası Genel Kurul Karar Örneği
  92 indirme
Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ
  199 indirme
Veraseten Hisse Dağılımı Genel Kurur Karar Örneği
  102 indirme
Yönetim Kurulu Karar Defteri Örneği
  102 indirme
Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi
  204 indirme
Ortaklık Durum Belgesi Örneği
  74 indirme
Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu
  203 indirme
Yönetim Kurulu Kararı Belgesi
  102 indirme
Serbest Meslek Makbuzu Örneği
  140 indirme
Anonim Şirket Ana Sözleşme Örneği
  172 indirme
Şube Açılış Dilekçesi Örneği
  91 indirme
Şirket Faaliyet Belgesi Örneği
  112 indirme
Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar
  162 indirme
Görev Kabul Dilekçesi Örneği
  87 indirme
Şirket Sahibi Vize Dilekçe Örneği
  153 indirme
Dava Vekaletnamesi Örneği
  75 indirme
Şirket Adres Değişikliği Karar Örneği
  120 indirme
Anonim Şirketlerde Sermaye Arttırımı için Gerekli Evraklar
  117 indirme
Şirket Demirbaş Listesi Örneği
  81 indirme
İmza Beyannamesi Örneği
  117 indirme
Limited Şirket Sermaye Arttırımı Karar Örneği
  114 indirme
Anonim Şirketlerde Tasfiye
  78 indirme
İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği
  99 indirme

Bu bölümde yer alan belge ve belgelerin içeriği, doğruluğu, güncelliği, tamlığı ve sair herhangi bir unsurundan dolayı herhangi bir taahhüt ve/veya sorumluluk altında değildir.