• Kaynaklar

    Şirketiniz için belgeler, evraklar, dilekçeler ve sözleşme örnekleri.

Başlık
Sermayenin Ödendiğine Dair Banka Mektubu Örneği
  134 indirme
Limited Şirket Yıllık Faaliyet Raporu Örneği
  185 indirme
Limited Şirketlerde Tek Kişilik Karar Örneği
  76 indirme
Sermaye Payı Değişikliği Bildirim Dilekçesi Örneği
  122 indirme
Sermaye Payı Değişikliği Yönetim Kurulu Karar Örneği
  120 indirme
Hakem Heyeti Cevap Dilekçesi
  89 indirme
Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu
  126 indirme
İstifa Dilekçesi Örneği
  249 indirme
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği
  119 indirme
Genel Kurul Toplantı Gündemi Yazısı Örneği
  110 indirme
Gider Pusulası Örneği
  246 indirme
Genel Kurul Çağrısı Yönetim Kurulu Karar Örneği
  152 indirme
Müstahsil Makbuzu Örneği
  1 indir
Hazirun Cetveli Örneği
  202 indirme
Limited Şirket Temsil İlzam Karar Örneği
  98 indirme
Müdür Ataması için Genel Kurul Karar Örneği
  103 indirme
Anonim Şirketlerde Yeni Atamaya Ait Karar Örneği
  161 indirme
Anonim Şirket Hisse Devri Karar Örneği
  77 indirme
Ticaret Odası Kayıt Dilekçesi Örneği
  148 indirme
Limited Şirket Anasözleşme Değişikliği Karar Dilekçesi
  139 indirme
Müdür İstifası Genel Kurul Karar Örneği
  79 indirme
Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ
  195 indirme
Veraseten Hisse Dağılımı Genel Kurur Karar Örneği
  98 indirme
Yönetim Kurulu Karar Defteri Örneği
  93 indirme
Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi
  202 indirme
Ortaklık Durum Belgesi Örneği
  63 indirme
Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu
  197 indirme
Yönetim Kurulu Kararı Belgesi
  87 indirme
Serbest Meslek Makbuzu Örneği
  140 indirme
Anonim Şirket Ana Sözleşme Örneği
  159 indirme
Şube Açılış Dilekçesi Örneği
  85 indirme
Şirket Faaliyet Belgesi Örneği
  99 indirme
Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar
  148 indirme
Görev Kabul Dilekçesi Örneği
  68 indirme
Şirket Sahibi Vize Dilekçe Örneği
  138 indirme
Dava Vekaletnamesi Örneği
  60 indirme
Şirket Adres Değişikliği Karar Örneği
  115 indirme
Anonim Şirketlerde Sermaye Arttırımı için Gerekli Evraklar
  103 indirme
Şirket Demirbaş Listesi Örneği
  55 indirme
İmza Beyannamesi Örneği
  103 indirme
Limited Şirket Sermaye Arttırımı Karar Örneği
  109 indirme
Anonim Şirketlerde Tasfiye
  64 indirme
İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği
  89 indirme

Bu bölümde yer alan belge ve belgelerin içeriği, doğruluğu, güncelliği, tamlığı ve sair herhangi bir unsurundan dolayı herhangi bir taahhüt ve/veya sorumluluk altında değildir.