• Kaynaklar

    Şirketiniz için belgeler, evraklar, dilekçeler ve sözleşme örnekleri.

Başlık
Sermayenin Ödendiğine Dair Banka Mektubu Örneği
  134 indirme
Limited Şirket Yıllık Faaliyet Raporu Örneği
  185 indirme
Limited Şirketlerde Tek Kişilik Karar Örneği
  79 indirme
Sermaye Payı Değişikliği Bildirim Dilekçesi Örneği
  125 indirme
Sermaye Payı Değişikliği Yönetim Kurulu Karar Örneği
  123 indirme
Hakem Heyeti Cevap Dilekçesi
  92 indirme
Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu
  129 indirme
İstifa Dilekçesi Örneği
  252 indirme
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği
  122 indirme
Genel Kurul Toplantı Gündemi Yazısı Örneği
  113 indirme
Gider Pusulası Örneği
  250 indirme
Genel Kurul Çağrısı Yönetim Kurulu Karar Örneği
  155 indirme
Müstahsil Makbuzu Örneği
  6 indirme
Hazirun Cetveli Örneği
  205 indirme
Limited Şirket Temsil İlzam Karar Örneği
  101 indirme
Müdür Ataması için Genel Kurul Karar Örneği
  106 indirme
Anonim Şirketlerde Yeni Atamaya Ait Karar Örneği
  164 indirme
Anonim Şirket Hisse Devri Karar Örneği
  81 indirme
Ticaret Odası Kayıt Dilekçesi Örneği
  151 indirme
Limited Şirket Anasözleşme Değişikliği Karar Dilekçesi
  142 indirme
Müdür İstifası Genel Kurul Karar Örneği
  82 indirme
Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ
  198 indirme
Veraseten Hisse Dağılımı Genel Kurur Karar Örneği
  101 indirme
Yönetim Kurulu Karar Defteri Örneği
  96 indirme
Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi
  202 indirme
Ortaklık Durum Belgesi Örneği
  66 indirme
Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu
  202 indirme
Yönetim Kurulu Kararı Belgesi
  90 indirme
Serbest Meslek Makbuzu Örneği
  140 indirme
Anonim Şirket Ana Sözleşme Örneği
  162 indirme
Şube Açılış Dilekçesi Örneği
  89 indirme
Şirket Faaliyet Belgesi Örneği
  105 indirme
Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar
  151 indirme
Görev Kabul Dilekçesi Örneği
  73 indirme
Şirket Sahibi Vize Dilekçe Örneği
  143 indirme
Dava Vekaletnamesi Örneği
  63 indirme
Şirket Adres Değişikliği Karar Örneği
  118 indirme
Anonim Şirketlerde Sermaye Arttırımı için Gerekli Evraklar
  106 indirme
Şirket Demirbaş Listesi Örneği
  64 indirme
İmza Beyannamesi Örneği
  106 indirme
Limited Şirket Sermaye Arttırımı Karar Örneği
  112 indirme
Anonim Şirketlerde Tasfiye
  67 indirme
İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği
  93 indirme

Bu bölümde yer alan belge ve belgelerin içeriği, doğruluğu, güncelliği, tamlığı ve sair herhangi bir unsurundan dolayı herhangi bir taahhüt ve/veya sorumluluk altında değildir.