• Kaynaklar

    Şirketiniz için belgeler, evraklar, dilekçeler ve sözleşme örnekleri.

Başlık
Sermayenin Ödendiğine Dair Banka Mektubu Örneği
  135 indirme
Limited Şirket Yıllık Faaliyet Raporu Örneği
  187 indirme
Limited Şirketlerde Tek Kişilik Karar Örneği
  83 indirme
Sermaye Payı Değişikliği Bildirim Dilekçesi Örneği
  126 indirme
Sermaye Payı Değişikliği Yönetim Kurulu Karar Örneği
  124 indirme
Hakem Heyeti Cevap Dilekçesi
  120 indirme
Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu
  130 indirme
İstifa Dilekçesi Örneği
  258 indirme
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği
  126 indirme
Genel Kurul Toplantı Gündemi Yazısı Örneği
  130 indirme
Gider Pusulası Örneği
  277 indirme
Genel Kurul Çağrısı Yönetim Kurulu Karar Örneği
  170 indirme
Müstahsil Makbuzu Örneği
  13 indirme
Hazirun Cetveli Örneği
  224 indirme
Limited Şirket Temsil İlzam Karar Örneği
  105 indirme
Müdür Ataması için Genel Kurul Karar Örneği
  107 indirme
Anonim Şirketlerde Yeni Atamaya Ait Karar Örneği
  178 indirme
Anonim Şirket Hisse Devri Karar Örneği
  120 indirme
Ticaret Odası Kayıt Dilekçesi Örneği
  153 indirme
Limited Şirket Anasözleşme Değişikliği Karar Dilekçesi
  145 indirme
Müdür İstifası Genel Kurul Karar Örneği
  94 indirme
Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ
  200 indirme
Veraseten Hisse Dağılımı Genel Kurur Karar Örneği
  102 indirme
Yönetim Kurulu Karar Defteri Örneği
  104 indirme
Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi
  206 indirme
Ortaklık Durum Belgesi Örneği
  79 indirme
Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu
  205 indirme
Yönetim Kurulu Kararı Belgesi
  104 indirme
Serbest Meslek Makbuzu Örneği
  143 indirme
Anonim Şirket Ana Sözleşme Örneği
  174 indirme
Şube Açılış Dilekçesi Örneği
  91 indirme
Şirket Faaliyet Belgesi Örneği
  115 indirme
Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar
  162 indirme
Görev Kabul Dilekçesi Örneği
  88 indirme
Şirket Sahibi Vize Dilekçe Örneği
  155 indirme
Dava Vekaletnamesi Örneği
  77 indirme
Şirket Adres Değişikliği Karar Örneği
  120 indirme
Anonim Şirketlerde Sermaye Arttırımı için Gerekli Evraklar
  120 indirme
Şirket Demirbaş Listesi Örneği
  85 indirme
İmza Beyannamesi Örneği
  122 indirme
Limited Şirket Sermaye Arttırımı Karar Örneği
  116 indirme
Anonim Şirketlerde Tasfiye
  82 indirme
İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği
  102 indirme

Bu bölümde yer alan belge ve belgelerin içeriği, doğruluğu, güncelliği, tamlığı ve sair herhangi bir unsurundan dolayı herhangi bir taahhüt ve/veya sorumluluk altında değildir.