vergi levhası hakkında tüm merak edilenler

Vergi levhası nereden alınır?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi’nden vergi levhası için elektronik ortamdan online başvuru yapılabiliyor. Bunun için https://intvrg.gib.gov.tr/ adresine kayıt olup işlemler gerçekleştirilebiliyor.


Kimler vergi levhası almak zorundadır?

408 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği*’nde yer alan bilgilere göre,

Gelir Vergisinde;
a. Ticari kazanç sahipleri,
b. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinin 6. fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar),
c. Serbest meslek erbabı,
adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınır.

Kurumlar Vergisinde;
a. Anonim şirketler,
b. Limited şirketler,
c. Eshamlı komandit şirketler,
vergi levhası almak zorundadırlar.


Vergi levhasında hangi bilgiler bulunmalıdır?

Mükellefin;
a. Adı ve soyadı,
b. Ticaret unvanı,
c. İş yeri adresi,
ç. Vergi kimlik numarası,
d. Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
e. Vergi türü,
f. İşe başlama tarihi,
g. Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,
h. Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde),
ı. Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
i. Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.


Vergi levhası nerelerde bulundurulur?

a. Merkezlerde,
b. Şubelerde,
c. Satış mağazalarında,
ç. Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açılan yazıhanelerinde,
d. Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarda (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)


Vergi levhaları tasdik zamanı nedir?

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde**, “Gelir Vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.” hükmü yer alır. Dolayısıyla, Mayıs ayının son gününe kadar işlemin yapılması gerekmektedir.


Vergi levhasını işyerine asmak zorunlu mudur?

Vergi levhasının asmak zorunlu değildir, ancak isteyenler vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayımlayabilirler.


Vergi levhası bulundurması gerekenler, levha olmaması halinde ceza alır mı?

Yapılan denetimlerde vergi levhası bulundurulmadığı tespit edildiğinde Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin 4 numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.


Vergi levhasındaki bilgiler değişirse ne yapılabilir?

Levhada yer alan ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı olunan vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde, yeni vergi levhasının internet vergi dairesinden oluşturularak hazırlanması gerekmektedir.

* http://www.gib.gov.tr/node/88655
** http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Mayıs 2017 Vergi Takvimi Mayıs ayında sizleri bekleyen vergi takvimi. Önümüzdeki ay içinde ödemeniz ve beyan etmeniz gereken vergiler ve tarihleri; Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) Mart 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergi...
25 – 31 Ağustos Vergi Takvimi Her hafta Perşembe günleri, haftalık vergi takvimini size ulaştırabilmemiz için siz de OfisPaneli Blog'a abone olun, vergi tarihlerini kaçırmayın. Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Öde...
Stopaj Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır? Stopaj vergisi, gelir veya kurumlar vergisine tabi kazançlara yönelik uygulanan bir vergi yöntemidir. Stopaj, Fransızca kökenli bir kelimedir ve "ön kesinti" anlamına gelir. Bu ismin verilmesinin sebebi, stopajın, kaynakta kesilen vergi olmasıdır. St...
Haziran 2017 Vergi Takvimi Haziran ayında sizleri bekleyen vergi takvimi. Önümüzdeki ay içinde ödemeniz ve beyan etmeniz gereken vergiler ve tarihleri; 16-31 Mayıs 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16-3...
İnternet Vergi Dairesini Kimler Kullanabilir, Hangi İşlemler Yapılabilir? Yoğun iş temposuna bir de vergi dairesinde harcanan zaman ve kuyruklar eklenmesin diye oluşturulan, size tek tık uzaklıkta olan en yakın vergi dairesi hakkında konuşacağız. Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan İnternet Vergi Dairesi, web tarayıc...

OfisPaneli ile tüm hizmetlere en avantajlı koşullarla erişin,
boşa harcadığınız para ve zamanı, şirketinizi büyütmek için kullanın.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir