Şirketler için Vergiden Kaçınma Yöntemleri

blog

Şirketler için Vergiden Kaçınma Yöntemleri

Her işveren ve çoğu yönetici için şirket giderlerinin en büyük masraf kalemi olduğu bilinen bir gerçektir. Giderleri düşürmek adına maliyet kalemlerinde iyileştirmeler yapmak, stratejik kararlar almak, teknolojiye yatırım yapmak oldukça önemlidir. Bununla birlikte çoğu zaman göz ardı edilen diğer bir unsur daha var; Giderlerin vergiden düşülmesi ve bilinmeyen vergi istisnaları.

Çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme ne yazık ki bunlardan haberdar değil. Bu istisnalardan yararlanabilmek adına ise bu giderlerin resmi olarak kayıt altına alınması ve mevzuata hakim olunması gerekiyor. Belgelendirilmiş olan bazı giderlerin ise tamamı vergi muafiyeti sağlayabilmektedir. Sağladığı istisna ile birlikte tek bir kalem olarak gider göstermek de sizi muhasebesel anlamda rahatlatacak ve zaman tasarrufu da sağlayacaktır.
Vergi muafiyeti ve istisnaları ile ilgili muafiyetten yararlanabileceğimiz bazı kalemlerin başında; KDV muafiyeti, kurumlar vergisi muafiyeti, İştirak kazançları muafiyeti, bağış ve yardımlar, Araştırma ve Geliştirme giderleri, yurt dışı kazançları, yurt dışı inşaat faaliyetleri gelmektedir. Bunlarla birlikte şirketiniz için yaptığınız bazı tüketim giderlerini de muafiyet kapsamında %89’a varan oranlarda muafiyetten yararlanmak da mümkün.

KDV muafiyeti: Kurumların aktifinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışı KDV’den muaftır. Ayrıca bu konu ile ilgili dikkat edilmesi gereken diğer bir unsur iştirak edilen hissenin anonim veya ilmühaber bastırılmış ise zamanı göz ardı edilerek KDV’den muafiyet söz konusudur.

İştirak Kazançları Muafiyeti: Eğer bir kişi veya kuruluşun başka bir şirket üzerinde payı varsa, yani ortağı ise, bu paydan elde ettiği kazanç kurumlar vergisinden muaftır. Bu kazanç, stopaja da dahil edilmez.

Bağış ve yardımlar: Yapacağınız bağışın niteliğine göre gelirinizin %5-10’unu geçmeme şartı ile vergi muafiyetine hak tanınan bağışlar yapmanız mümkündür. Ayrıca doğal afet ile ilgili bir bağış yapmanız durumunda ise bağış tutarının tamamı ise indirim söz konusudur.

Sponsorluklar: Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilmektedir.

Ar-Ge İndirimi: Kurumlar vergisine tabi firmalar, işletme bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri tutarlarının tamamını gider gösterebilirler.

Yurtdışı Kazançları: Anonim veya limited şirketlerin, yurt dışında yer alan ofisleri veya temsilcilikleri vasıtasıyla elde ettikleri kazançlar için muafiyet söz konusudur. Bu kazançların en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi gibi vergi yükü taşıması ve elde edildiği hesap dönemine ait yıllık kurumlar vergisi beyanı verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye gönderilmiş olması şartıyla kurumlar vergisinden muaf tutulur.

Yurtdışı İnşaat Faaliyetleri: Türkiye dışında yapılan ve inşaat ile alakalı işlerden sağlanan ve Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların tümü kurumlar vergisinden muaf tutulurlar.
Bunları sağlamak adına ise vergi istisnasından yararlanabileceğiniz giderleriz ve yatırımlarınız için ya bu faaliyetlerinizi resmileştirerek muhasebesel olarak kayıt altına almanız; ya da muafiyet kapsamında bulunan giderleriniz için tedarikçiniz ile anlaşma yapmanız gerekmekte.

Eğer tedarikçiniz ile olan sözleşmelerinizi gözden geçirmek, iyileştirmek veya yeni bir tedarikçi arayışındaysanız OfisPaneli size teklif vermek için hazır. Avantajlı tedarik anlaşmalarını görüntülemek ve ücretsiz teklif almak için: www.ofispaneli.com

İşletmenizde yemek kartı kullanarak personelinizin yemek giderlerini tek fatura altında toplamak mümkün. Bununla birlikte mesai kontrolünü, ID kart ihtiyacını ve ayni yardım hizmetlerini tek bir kart üzerinden yönetebilirsiniz. Yemek kartı kullanmak size, maaş dışı giderlerinizde ve kurumsal harcamalarınızda %89 vergi avantajı sağlar. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2017’de yayınlanan 296 Seri No’lu Genel Tebliği’ne istinaden bu tutar kişi başı 14 TL + KDV ’dir.

Anlaşma yaparak vergi avantajı sağlayacağınız bir diğer OfisPaneli ürünü ise Akaryakıt. Bu anlaşma ile her akaryakıt alımında fiş biriktirme, fişlerin takibi, kontrolü ve girişlerinin yapılması için harcanan iş gücünü ortadan kaldırmak mümkün. İş gücü ile birlikte sağlayacağınız zaman tasarrufunun yanında Taşıt Tanıma Sistemi ile yakıt ikmaliniz için fazla zaman harcamaz, tüketim ve araç performansınızı ise düzenli olarak takip edebilirsiniz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OfisPaneli ile tüm hizmetlere en avantajlı koşullarla erişin,
boşa harcadığınız para ve zamanı, şirketinizi büyütmek için kullanın.
ÜCRETSİZ TEKLİF AL

Şirket giderlerinizi düşürecek tasarruf ipuçlarından haberdar olun.