Proforma Fatura Nedir?

blog

Proforma Fatura Nedir?

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan fatura çeşitlerinden birisi proforma faturadır. Bir teklif faturası olan proformada mal sevkiyatı ve para ödemesi yapılmaz.

İhracatçı firmalar tarafından ithalatçı firmalara gönderilir. İhracatçı, hangi malı ne kadara satmak istediğini satış gerçekleşiyormuş gibi faturaya işler ve alıcıya gönderir. Malın fiyatından cinsine kadar tüm özelliklerinin ve satış detaylarının yer aldığı, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanan bu teklif faturaları proforma olarak adlandırılır. Bu faturadaki fiyatlar net değildir. İhracatçı ve ithalatçı arasındaki anlaşma sağlandığı takdirde, bu belge ticari faturaya dönüşür. Bankalardaki işlemlerde kullanılan asıl belge ticari faturadır.

Proforma Nasıl Düzenlenir?

Proforma fatura iş sonunda hazırlanan ticari faturanın bir örneğidir. Bu nedenle ticari faturanın bir benzeri olarak hazırlanarak alıcıya sunulması gerekmektedir. “Proforma Faturası” yazılı belgede; faturanın tarihi, malın ve hizmetin cinsi, malın ve hizmetin birim fiyatı, satıcı ve alıcının isimleri, ödeme ve teslimat şekilleri, sevkiyatın nasıl olacağı gibi pek çok detaya yer verilmelidir.

İhracatçı ve ithalatçı firmalar tarafından koşulların uygun bulunması ve anlaşmanın sağlanmasının ardından bu belge ticari fatura olarak düzenlenir. Böyle bir durumda, proforma fatura bilgileri aynen ticari faturaya aktarılır. Öte yandan proforma fatura, ithalatçı tarafından akreditif açacak olan bankaya gönderilerek küşat mektubunun hazırlanmasında da kullanılabilir.

Proforma Faturada Neler Yer Alır / Nasıl Hazırlanır?

Proforma fatura malın tüm detaylarından ihracatçı ve ithalatçı arasındaki satış ve nakliye şekline kadar her ayrıntıyı içerir. Ticari fatura esas alınarak hazırlanması nedeniyle, bir ticari faturada yer alması gereken tüm şartları içerir, ancak üzerinde “Proforma Fatura” yazması esastır.

 • Fatura tarihi
 • Mal/hizmetin cinsi
 • Satıcı ve alıcı ismi/unvanı/adresi
 • Ödeme şekli
 • Mal menşei
 • Teslimat şekli
 • Mal/hizmetin birim fiyatı/miktarı/tutarı
 • Mal ağırlığı/ebatı/miktarı
 • Sevkiyat şekli
 • Mala ilişkin ambalaj özelliği vs.
 • Navlun ve sigorta prim tutarları
 • Düzenleyenin imzası (UCP 600’ün 18. maddesi gereğince faturaların imza zorunluluğu olmamakla birlikte, ülkemiz yasaları gereği söz konusu belgelerin orijinal imzalı (elle atılmış/ıslak imzalı) olması zorunludur.)
 • Yükleme ve boşaltma yerleri.

Proforma Faturanın Ticari Faturadan Farklılıkları Nelerdir?

Proforma faturalarla ilgili akılda kalan soru işaretlerinden birisi damga vergisine tabi olup olmadığıdır. 43 Seri No’lu Damga Vergisi Tebliği 6.1.1. maddesinde konuyla ilgili olarak, “…teklifname mahiyetinde değerlendirilen proforma faturalar ve bunların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri de damga vergisine tabi tutulmayacaktır.” açıklaması yapılmıştır.* Dolayısıyla proforma fatura, ticari faturadan farklı olarak damga vergisine tabi değildir; yalnızca mal ve hizmeti temsil etmek üzere hazırlanan bir belgedir ve proformada satış yapılmamaktadır.

Hazırlanma biçimi ile ticari fatura ile benzerlikler gösterse de proforma fatura belgesinde “proforma fatura” ibaresi yer alması gerekmektedir.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/02/20050204-9.htm

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OfisPaneli ile tüm hizmetlere en avantajlı koşullarla erişin,
boşa harcadığınız para ve zamanı, şirketinizi büyütmek için kullanın.
ÜCRETSİZ TEKLİF AL

Şirket giderlerinizi düşürecek tasarruf ipuçlarından haberdar olun.