Mayıs 2018 Vergi Takvimi

blog

Mayıs 2018 Vergi Takvimi

Mayıs ayında sizleri bekleyen vergi takvimi. Mayıs ayı içinde ödemeniz ve beyan etmeniz gereken vergiler ve tarihleri;

Son Tarih : 10 Mayıs 2018

16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 10 Mayıs 2018

16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Son Tarih : 14 Mayıs 2018

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

Son Tarih : 14 Mayıs 2018

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

Son Tarih : 15 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 15 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Son Tarih : 15 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Son Tarih : 15 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 15 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 15 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 15 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 17 Mayıs 2018

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

Son Tarih : 17 Mayıs 2018

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

Son Tarih : 21 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 21 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 21 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 21 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Son Tarih : 21 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 21 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 23 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Son Tarih : 23 Mayıs 2018

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

Son Tarih : 23 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Son Tarih : 24 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Son Tarih : 24 Mayıs 2018

1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Son Tarih : 25 Mayıs 2018

1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 28 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Son Tarih : 28 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Son Tarih : 28 Mayıs 2018

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

Son Tarih : 28 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

2017 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

Son Tarih : 31 Mayıs 2018

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OfisPaneli ile tüm hizmetlere en avantajlı koşullarla erişin,
boşa harcadığınız para ve zamanı, şirketinizi büyütmek için kullanın.
ÜCRETSİZ TEKLİF AL

Şirket giderlerinizi düşürecek tasarruf ipuçlarından haberdar olun.