İflas Erteleme Hakkında Bilmeniz Gerekenler

blog

İflas Erteleme Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İflas Erteleme Nedir?

İflas erteleme, bir şirketin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasını ilân etmesinden önce mali durumunu düzeltip, iflastan kurtulmak için başvurabileceği ve zaman kazanarak düzlüğe çıkma şansı elde edebileceği hukuksal bir yoldur.

Borca batık olan şirketler, kendilerini bu borçtan kurtarabilecek projelere sahip olması durumunda iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurabilirler. Mahkeme de bu şirketin, sunulan proje ile mali durumunu düzelteceğine inanırsa yönetim kurulu veya bir alacaklının talebi doğrultusunda iflas erteleme başvurusunu kabul eder. Mahkeme ayrıca inceleme sırasında idare ve temsil ile görevli kimseleri ve alacaklıları da dinlemek isteyebilir. İflas erteleme sonucu çıktıktan sonra, borçlu olan firma normal faaliyetini sürdürür ve borçlu aleyhine kamu alacağı, SSK primleri dahil hiçbir takip yapılamaz.  Öte yandan mahkeme, şirketin sunduğu projeleri ciddi ve inandırıcı bulmaz ise bu şirketin direkt olarak iflasına karar verir.

blog

Kimler İflas Ertelemeden Yararlanabilir?

 • Anonim ve Limited Şirketler
 • Kooperatifler

Şahıs şirketleri iflas erteleme talebinde bulunamazlar.

İflas Ertelemenin Şartları Nelerdir?

 • Borca batık olmak
 • Borca batıklık bildirimi (alacaklıların korunması için ticaret mahkemesine borca batıklığın bildirilmiş olması gerekiyor)
 • Bilançonun mahkemeye verilmesi (bu bilançoya göre şirketin mevcut durumu ile birlikte borca batık olup olmadığını da görülebilir)
 • İyileştirme projesi (şirketin, borca batık olma durumundan nasıl kurtulmayı planladığını gösteren somut bir aksiyon planıdır)
 • İyileştirmenin mümkün olması
 • Gerekli masraf ve ücret avanslarının mahkeme veznesine yatırılmış olması
 • Fevkalade Mühletten yararlanmamış olmak (bir sermaya şirketi veya kooperatif daha önce Fevkalade Mühletten yararlanmış ise, bitiminden itibaren 1 yıllık süre içinde iflas ertelemeden yararlanamaz)
 • Alacaklıların haklarının korunması (iflasın ertelenmesi durumunda, iflasın hemen gerçekleşmesine göre mali olarak daha kötü duruma düşürülmeyecek şekilde)

İflas Erteleme için Gerekli Evraklar

 • Şirketin borçlarını ve alacaklarını gösteren belge
 • Marka tescil belgesi
 • Kira kontratı
 • İflas ertelemeye ilişkin yönetim kurulu kararı
 • İflas erteleme hakkında avukata verilmiş vekaletname
 • Tapu kayıtları
 • İflas ertelemeye ilişkin yönetim kurulu kararı
 • İyileştirme projesi, mali beklentiler ve planlama
 • Son 3 yıl ait gelir-gider tablosu, bilanço, vergi beyannameleri
 • Bilirkişi incelemesi
 • Menkul mal listesi

İflas Erteleme Süresi

İflas erteleme süresi, bir seferde en fazla 1 yıl olabilir. Ancak bu süre mahkemeler uygun görürse, toplam 4 yılı geçmeyecek şekilde uzatılabilir. Bu süre içinde şirket mali durumunu düzeltebilirse mevcut faaliyetlerine devam eder, aksi takdirde iflasına karar verilir.

İflas Erteleme Alan Firmalar

 • İflas erteleme alan firmalar, maddi durumlarını düzeltmek için büyük bir şans yakalamış olurlar.
 • İflas erteleme süresi boyunca bir icra takibi yapılamadığı için firmanın durumunu daha kolay toparlaması ve alacaklarının tahsilatına odaklanması mümkün olur.
 • Günümüz ticari dünyasında hemen hemen her şirket birbirine borçlanmakta veya alacaklı konumuna gelmekte. Borç – alacak dengesinin bozulması sonucunda şirketlerin mali durumu bozuluyor ve iflas erteleme ile zaman kazanmak istiyorlar.
 • İflas erteleme, iflasın eşiğinde olan, mali açıdan zor günler geçiren firmalar için avantajlı durumlar oluştursa da, iflas erteleme talebinde bulunan firma sayısının artması, ekonominin kötüye gittiğini gösterir.   

İflas Erteleme İsteyen Firmalar

 • 2015 yılında 2.564 iflas davası devroldu, 571 yeni dava açıldı.
 • Bunların 258 tanesi sonuçlandırılırken 48 dava işlemden kaldırıldı.
 • 2016 yılına 2.831 iflas erteleme davası devroldu, yıl içinde açılan yeni davalarla birlikte bu sayı 3.000’i aştı.
 • 2016 yılında İstanbul’da 1150, İzmir’de 313 ve Ankara’da 314 iflas davası devroldu. 

OHAL’de İflas Erteleme

Resmi Gazete’de yayınlanan kanun hükmündeki kararnameye göre, OHAL süresince mahkemeler iflas erteleme başvurularını reddediyor. Son dönemde yoğun şekilde artan iflas erteleme talepleri üzerine Haziran ayında yasalaşan torba kanunua göre iflas ertelemeyi sınırlandıracak hükümler getirilmişti. Bunun üzerine OHAL süresi boyunca iflas erteleme taleplerinin mahkeme tarafında reddedileceği açıklandı.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OfisPaneli ile tüm hizmetlere en avantajlı koşullarla erişin,
boşa harcadığınız para ve zamanı, şirketinizi büyütmek için kullanın.
ÜCRETSİZ TEKLİF AL

Şirket giderlerinizi düşürecek tasarruf ipuçlarından haberdar olun.